Betingelser

Generelt

Vi opfordrer til straks efter modtagelsen, at kontrollere det leverede antalsmæssigt svarer til det bestilte.
Alt service leveres efterset og rengjort – returnering skal – med mindre andet er aftalt – ske i samme stand, nedpakket og sorteret i vore kasser. Evt. pap emballage skal behandles forsigtigt og genbruges – og må ikke udsættes for regn og fugt. Glas, duge, servietter og viskestykker, skal/må dog ikke tilbageleveres opvasket/vasket. Bemærk: Lysestager skal tilbageleveres rengjort for stearin og efterpoleret. Bordplader og stole skal endvidere altid afvaskes/aftørres efter brug. Hæfteklammer og tape må ikke bruges på lejet materiel. Stole og borde må ikke udsættes for regn og fugt. Udendørs brug samt opstilling på græsplæner uden gulv må kun ske efter forudgående aftale. Afhenter lejeren selv materiellet skal transporten altid foretages i lukket bil/trailer.

Lejeperioden er normalt 3 dage – og dækker en gangs brug. For længere lejeperioder gives gerne et tilbud. Evt. mangler el. beskadiget materiel erstattes kontant ved returnering.
Eventuelle reklamationer skal ske senest dagen før ibrugtagning – reklamationer afgivet i forbindelse med tilbagelevering/afhentning kan ikke forventes accepteret.

Levering og afhentning sker altid til og fra lejerens fordør. Lejer sikrer at tilkørsel frem til adressen er mulig. Anden form for levering/afhentning/opstilling afregnes separat.
Betaling – netto kontant – med mindre andet er aftalt. Alle priser på vor prisoversigt er inkl. Moms.

Lejekontrakt (telte)

Lejekontrakt skal altid udfærdiges, accepteres og underskrives. Alle lejebetingelser fremgår tydeligt af lejekontrakten.

Telte leveres og opstilles/nedtages altid under ledelse af udlejer – Lejer stiller med nødvendigt antal aftalte hjælpere. Nedtagning af telte må ikke påbegyndes før aftalt tidspunkt – og kun under vores vejledning.
Gulvet skal vaskes inden nedtagning. Det er forbudt at klæbe klistermærker el. sætte tape på vore telte. Opstillingsstedet skal være rimelig plant – der henvises i øvrige forhold til indgået lejekontrakt. Vi råder og vejleder Dem gerne omkring evt. leje af telt m.m. – uden omkostninger for Dem.
Betaling – netto kontant – med mindre andet er aftalt. Alle priser på vor prisoversigt er inkl. Moms.
Eksempel på lejekontrakt: klik her….

Beredskabsstyrelsen har udgivet forskrifter og vejledninger for opstilling af telte.
Eksempel på lejekontrakt: Klik her

Udlejers pligt til at oplyse og udlevere reglerne for opstilling af telte anses være opfyldt med Ovenstående – ligesom lejer i lejekontrakten skal skrive under på, at være bekendt med Reglerne.

Lejer har pligt til selv at indhente enhver tilladelse fra Politi og alle andre offentlige myndigheder.

Alle vore telte er godkendte og opfylder krav og normer i enhver henseende – såfremt der fra myndigheder stilles krav om yderligere specifikationer udleveres disse på forlangende.